Sponsorizeaza!

Conform Legii nr. 34/1994 art.1, sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.

Pentru societatile comerciale cheltuielile cu sponsorizarea sunt definite ca fiind nedeductibile deoarece se scad din impozitul pe profit, conform cu art. 21 alin. 4) lit. p), fara a depasi insa 3 la mie din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit.

Platile trebuie facute pâna la 31 decembrie, pentru ca suma sa poata fi scazuta din impozitul pe profit aferent anului fiscal.

Cum pot companiile redirectiona 20% din impozitul pe profit?

Modalitatea de redirectionare este foarte simpla, iar pasii pe care trebuie sa ii parcurga contribuabilul sunt urmatorii:

  1. Verificarea rezultatului financiar la final de an pentru a determina profitul fiscal si implicit impozitul pe profit datorat Bugetului de Stat.
  2. Calculul sumei limita cu care se poate sponsoriza un ONG.
  3. Semnarea unui contract de sponsorizare cu ONG-ul ales.
  4. Efectuarea pâna la data de 31 decembrie a platii prin numerar sau virament bancar a sumei destinata sponsorizarii catre ONG.

Reflectarea in contabilitatea companiei a cheltuielilor cu sponsorizarea se face astfel:
a) daca sponsorizarea este facuta prin acordarea de numerar: 6582 „Donatii acordate” = 5311 „Casa”

  1. b) daca sponsorizarea este facuta prin virament bancar: 6582 „Donatii acordate” = 5121 „Disponibilitati bancare in lei”

Exemplu de calcul:

Cifra de afaceri (total venituri) = 10.000 lei

Cheltuieli = 9.000 lei

_____________________________________ Profit impozitabil = 1.000 lei

Impozitul aferent profitului (16%) = 160 lei

Profit net = 1.000 – 160 = 840 lei (in contextul in care nu s-a facut nici o sponsorizare)
Se poate redirectiona din impozit suma cea mai mica dintre:

3‰ din CA = 30 lei

20% din impozit = 32 lei deci, in acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizarea de pâna la 30 lei

In contabilitatea firmei, sponsorizarea va aparea astfel:

CA (total venituri) = 10.000 lei

Cheltuieli (fara sponsorizare) = 9.000 lei

Cheltuieli sponsorizare = 30 lei

___________________________________________ Profit impozitabil = 1.000 lei

Impozitul aferent (16%) = 160 lei

___________________________________________
Profit net fara sponsorizare = 840 lei

Profit real = 1000 – 30 = 970 lei

Impozit datorat bugetului = 160 – 30 = 130 lei (s-a scazut deducerea de impozit de 30 lei)
___________________________________________
Profit net (dupa sponsorizare) = 970 – 130 = 840 lei

A fost inregistrat acelasi profit ca si in cazul in care nu s-a donat nimic!
Este cert ca acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare si nu afecteaza profitul net al companiei!

Care sunt avantajele redirectionarii a 20% din impozitul pe profit?

– reprezentantii companiilor au libertatea de a alege destinatia unei sume, care in alte conditii ar ajunge oricum la stat;

– contribuie la o cauza nobila, fara niciun fel de cheltuiala;

– contributia fiecarei companii ar putea determina un progres semnificativ in solutionarea si prevenirea problemelor sociale.

Sponsorizeaza

Daca vrei sa sponsorizezi asociatia noastra te rugam sa descarci, sa completezi si sa trimiti contractul de AICI la adresa arh_contact@hirudoterapie.ro