Coordonare stiintifica

Coordonarea stiintifica a Centrului Stiintific de Hirudoterapie si Hirudologie – CSHH este asigurata de Consiliul Stiintific, constituit din personalitati marcante in domeniul cercetarii stiintifice nationale si internationale privind problematica stiintelor medicale si economice. Membrii Consiliului Stiintific sunt propusi de directorul Centrului; nominalizarile sunt aprobate de catre Consiliul Director al ARH.

Colaborare stiintifica

Centrul Stiintific de Hirudoterapie si Hirudologie – CSHH poate incheia, cu aprobarea Consiliului Director al ARH, protocoale sau conventii de colaborare stiintifica in domeniul sau de activitate, cu alte institute de cercetare si facultati ori departamente ale acestora din institutii de invatamant superior din tara si

.

strainatate, organizatii si societati comerciale private, precum si parteneriate publiciste cu edituri de prestigiu si reviste clasificate in baze internationale de date.

CSHH poate incheia acorduri de parteneriat cu alte institutii similare pentru colaborarea pe fonduri europene si nationale in domeniile de activitate pentru care are autorizare sau certificare.

Scop si misiune

 • Scopul organizatiei este antrenarea in activitatile sale a cat mai multor persoane din domenii cat mai variate, pentru cunoasterea si cercetarea stiintifica, fundamentala in domeniul stiintelor naturale si tehnice, precum si promovarea si implementarea de instrumente si a realizarilor in tehnici traditionale (alternative, complementare) medicinale, bazate pe stiinta in practica medicala in spatiul juridic al Romaniei si international in domeniul:
 • tehnologiilor medicale
 • politicilor de sanatate
 • practicilor educationale medicale precum si participarea la programe nationale si internationale de cercetare in domeniul sau de activitate si atragerea a cat

.

mai multor personalitati recunoscute pentru activitatea lor stiintifica.

 • Activitatea de cercetare desfasurata de Centrul Stiintific de Hirudoterapie si Hirudologie – CSHH se realizeaza pe baza de proiecte si programe avizate de Consiliul Stiintific al ARH.
 • Centrul Stiintific de Hirudoterapie si Hirudologie – CSHH sustine si promoveaza performanta in cercetare, stimuleaza valorificarea rezultatelor cercetatorilor si incurajeaza participarea la granturi, proiecte si parteneriate in mediul academic si de pe piata muncii.
 • Misiunea – este de a contribui pe deplin la studierea, dezvoltarea si aplicarea unor instrumente si metode de terapie fizica in practica clinica moderna (din punctul de vedere al medicinei bazate pe dovezi) bazate pe stiinta.

Obiective ale organizatiei

 • In conformitate cu Scopul Asociatiei Romane de Hirudoterapie si cu legislatia in vigoare, Centrul Stiintific de Hirudoterapie si Hirudologie – CSHH desfasoara urmatoarele activitati:
 • Colaboreaza cu organele statului, asociatiile profesionale, precum si cu organizatiile internationale si non-guvernamentale internationale.
 • Extinde studiile si experienta diferitelor tari in domeniul terapiei naturale si altor domenii ale medicinei traditionale.
 • Pune in aplicare toate competentele prevazute de legislatia in vigoare cu privire la ONG-uri.
 • Dezvolta recomandari stiintifice cu privire la terapia naturala si in alte domenii ale medicinei traditionale.
 • Detremina strucura organizatorica pentru a pune in practica scopurile si obiectivele Asociatiei Romane de Hirudoterapie – ARH.
 • Elaboreaza si aproba planurile si programele de lucru.
 • Initiaza si propune catre organismele guvernamentale diferite proicte de dezvoltare a medicinei.
 • Reprezinta si protejeaza drepturile si intersele legitime ale membrilor sai.
 • Stabileste contacte stiintifice si de afaceri in domeniul stiintei, tehnologiei, educatiei, noilor tehnologii, cu toate organizatiile si persoanele interesate, inclusiv cu cele din alte tari.
 • Difuzeaza informatii despre activitatea sa.
 • Singura sau in colaborare cu agentiile guvernamentale si ONG-uri, organizeaza si desfasoara congrese stiintifice, conferinte, simpozioane, seminarii si implementeaza programe educationale, inclusiv internationale.
 • Organizeaza si / sau participa la centre educationale cu profil similar sau complementar, atat cu personal, cat si cu dotari.
 • Organizeaza conferinte, simpozioane nationale si internationale pe teme aflate in preocuparile CSHH; inclusiv cu asigurarea componentei media.
 • Deruleaza programe de cooperare cu institutii de invatamant si institutii de cercetare sau personalitati stiintifice din tara si din strainatate inclusiv in aria educatiei medicale.
 • Promoveaza consolidarea profesionala, consolidarea si dezvoltarea relatiilor si contactelor umanitare intre expertii romani si straini in domeniul terapiei naturale si disciplinelor conexe.
 • Contribuie la link-urile academice si profesionale cu societatile stiintifice si alte specialitati medicale si domenii conexe de cunostinte, inclusiv in dezvoltarea de relatii internationale.
 • Disemineaza informatii in mass-media electronica si tiparita, precum si pe retelele de informare (stabilite prin lege) cu privire la activitatile sale si la cele mai recente realizari in domeniul terapiei naturale, precum si in alte domenii de medicina traditionala si discipline conexe.
 • In scopul cresterii nivelului de cunostinte in domeniul tehnologiilor medicale si al politicilor de sanatate in general, activitatea de cercetare va fi orientata catre o cercetare fundamentala de baza.
 • Pentru realizarea de modele experimentale, standuri si instalatii experimentale, platforme si statii pilot, modele virtuale, precum si tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetari aplicative in domeniile enumerate mai sus, va efectua o cercetare aplicativa, de tip precompetitiv.
 • Elaboreaza studii, strategii si prognoze privind tehnologiile medicale, politicile de sanatate si tehnicile de educatie medicala.
 • Elaboreaza materiale de informare si exprimare a punctelor de vedere asupra proceselor si tehnologiilor evaluate.
 • Acorda asistenta tehnica, consultanta, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati.
 • Ofera solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare de studii in aria medicala si executie de studii in aria medicala.
 • Colaboreaza cu institutii publice sau persoane juridice pe proiecte de interes comun.
 • Editeaza publicatii proprii pentru valorificarea rezultatelor cercetarii si a dezbaterilor stiintifice organizate de catre CSHH.
 • Desfasoara orice alta activitate necesara realizarii obiectului sau de activitate.