Calitatea de membru ARH

In conformitate cu prevederile Statutului ARH si ale Regulamentului de Organizare si Functionare ARH, calitatea de membru ARH este acordata (Art. 10) prin hotararea Presedintelui Asociatiei.

.

Pentru solicitarea calitatii de membru, acesta va inainta biroului ARH urmatoarele acte:

  • cererea tip de aderare (vezi mai jos);
  • dovada inregistrarii persoanei juridice la organele competente (copie a certificatului de inmatriculare, a codului fiscal);
  • copie dupa actul prin care s-a achitat cotizatia ARH pe anul în curs.

.

Actele vor fi transmise pe adresa: Str. Closca, nr. 1, Bloc PS 11, Scara 2, Parter, Galati, Cod 800324, Romania

Cotizatia ARH pe anul 2017 este de 120 EUR, echivalentul in RON la data platii (se va lua in considerare cursul valutar BNR).

Cotizatia se va achita in contul ARH nr:

RO84 RNCB 0141 1377 8054 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Galati.

Solicitantul poate achita cotizatia conform datelor de mai sus, urmand ca factura fiscala sa o primeasca odata cu raspunsul la cererea de aderare, sau poate solicita catre ARH emiterea unei facturi pentru valoarea cotizatiei.

Odata cu aderarea la ARH, solicitantul trebuie sa specifice daca  doreste sa opteze pentru Departamentul/ele din cadrul ARH in cadrul carora sa activeze ca membru, prin respectarea regulamentelor in vigoare. Ulterior aderarii, membrul poate decide aderarea la noi Departamente sau renuntarea la calitatea de membru al unui Departament, in conditiile regulamentelor specifice.

Departamente ARH

In cadrul ARH functioneaza in prezent urmatoarele departamente, prin intermediul carora sunt desfasurate proiectele asociatiei:

Ideea de baza

  • Calitatea de membru in Asociatie reprezinta atat pentru profesionisti cat si pentru consumatori o garantie a calitatii produselor si serviciilor.
  • Este un semn de incredere.
  • Noi nu trebuie sa tradam aceasta incredere, astfel incat selectia va fi foarte stricta pentru toti membrii.
  • Stim cu totii ca in aceasta piata este foarte important sa ne ajutam reciproc si sa fim unul langa celalalt.

Membrii ARH

Membrii asociatiei pot fi persoane juridice, societati comerciale si persoane fizice care au primit recomandari pozitive de la doi membri actuali ai Asociatiei, aprobate de Adunarea Generala a Asociatiei, si care pun in aplicare prevederile Codului de Etica si Conduita. Asociatia este deschisa pentru noi membri.