Comisia de acreditare/avizare a Asociatiei Romane de Hirudoterapie®

Proceduri de acreditare/avizare

Art. 1.

Asociatia Romana de Hirudoterapie® in conformitate cu rezolutia adoptata de Adunarea Generala incepe un program de activitati de acreditare/avizare a activitatii de hirudoterapie. Obtinerea acreditarii nu este sinonim cu calitatea de membru in Asociatia Romana de Hirudoterapie®. Lista hirudoterapeutilor acreditati/atestati de catre Asociatia Romana de Hirudoterapie ® din fiecare judet, este situata pe pagina principala si in sectiunea „Zone si Reprezentanti”.

Art. 2.

Comisia de Acreditare / Avizare a Asociatiei Romane de Hirudoterapie® stabileste procedurile de atestare/acreditare si avizare pentru specialitatile profesionale dupa Codificarea practicilor in medicina complementara/alternativa (conform clasificarii elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii).

Art. 3.

Asociatia Romana de Hirudoterapie® a intocmit si elaborat Un Cod de Etica si Buna Practica, care a fost acreditat de catre ARH . Recomandarile vor fi inaintate doar cabinetelor si centrelor care au fost acreditate de catre Asociatia Romana de Hirudoterapie®.

Lista cabinetelor si centrelor acreditate vor fi afisate pe pagina principala si in sectiunea “Zone si Reprezentanti”.

Fiecare cabinet sau centru acreditat va primi documentele corespunzatoare pentru acreditare si un certificat special pentru a practica hirudoterapia.

Persoana care obține acreditarea/atestarea va primi un certificat special si permisiunea de a utiliza logo-ul Asociatiei Romane de Hirudoterapie® in scopuri comerciale. Numele și adresa practicienilor vor fi plasate intr-o secțiune speciala privind birourile acreditate/atestate/avizate de Asociatia Romana de Hirudoterapie® .

Art. 4.

Acreditarea se acorda pentru o perioada de cinci ani

Solicitarea pentru acreditare in vederea practicarii si exercitarii activitatii de hirudoterapie, se acorda dupa efectuarea unui stagiu de minim un an de practica.

Activitatea de acreditare a hirudoterapeutului nu este sinonima cu calitatea de membru in Asociatia Romana de Hirudoterapie® .

Art. 5.

Dosarul pentru obtinerea avizului de acreditare/atestare in hirudoterapie.

 1. Cere tip adresata Comisiei de Avizare a Asociatiei Romane de Hirudoterapie® in care se solicita avizul
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe actele de studii si anexele acestora;
 4. Certificat de cazier judiciar;
 5. Certificat medical eliberat de medicul de familie;
 6. Copii de pe documente care atesta absolvirea unor programe formative in specializari ale medicinei complementare – hirudoterapie/hirudologie efectuat la o scoala publica sau non-publica inregistrata in Registrul institutiilor de formare profesionala;
 7. Curriculum Vitae (CV);
 8. 2 fotografii 3×4;
 9. Dovada achitarii taxelor necesare acoperirii costurilor acreditarii/avizarii profesionale;
 10. Examen psihologic;
 11. Calitatea de membru in Asociatia Romana de Hirudoterapie®;
 12. Copie dupa Certificatul de Inregistrare;
 13. Copie dupa Contractul de eliminare a deseurilor medicale;
 14. Declaratie privind modul de achizitionare a lipitorilor medicinale si o copie a facturii de cumparare a lipitorilor medicinale. In cazul achizitionarii de lipitori medicinale de la ferme din strainatate, va trebui prezentata o copie a certificatului de origine a lipitorilor medicinale

Cererea de acreditare/atestare, permite acordul scris la prelucrarea datelor cu caracter personal si permisiunea de a face vizite la locurile de practica efectuate de catre persoana desemnata de catre consiliul Asociatiei Romane de Hirudoterapie®; (vizitarea este obligatorie si este un element necesar pentru obținerea acreditarii)

In caz de neindeplinire a conditiilor de acreditare, taxa se restituie, documentele depuse nu vor fi stocate, ci vor fi distruse. Documentele vor fi transmise pe adresa secretarului Comisiei de acreditare/avizare a Asociatiei Romane de Hirudoterapie® cu o copie a platii privind acreditarea .

Persoanele nemultumite de rezultatul acreditarii/avizarii pot depune la secretariatul Comisiei de Avizare a Asociatiei Romane de Hirudoterapie® o contestatie in termen de 10 de zile de la data comunicarii.

In cazul unei decizii favorabile, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, Conducerea Operativa a Asociatiei Romane de Hirudoterapie® va asigura inscrierea terapeutului in Registrul Unic al Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa din Romania si se va aloca Codul Personal.

Art. 6

Examenul de atestare pentru terapeut practicant – hirudoterapeut :

 • Anatomie Testare – scris;
 • Specializare Hirudoterapie – teoretic (scris) si practic.

Notele obtinute trebuie sa fie minimum 6,00 iar nota finala de examinare trebuie sa fie minimum 7,00.